Balkanlar’da bulunan Osmanlı dönemine ait eserlerin tespiti, ülkemizin bölgeyle tarihten gelen bağlarının devamı ve tüm insanlığın ortak malı olan kültürel mirasımızın korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu konuda mevcut bazı yayınlar bulunmakla birlikte, Yunanistan’da, Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalan mimârî mirasın bir envanteri henüz tam olarak çıkartılamamıştır. Türkiye ve Yunanistan arasında 1999 yılında başlatılan diyalog ve işbirliği süreci ve son olarak Sayın Başbakanımızın 14-15 Mayıs 2010 tarihlerinde Yunanistan’a yaptığı ziyaret ortak tarih ve kültürel mirasın tespiti ve korunmasına yönelik çalışmalarda işbirliği sürecine uygun ortamı sağlamış ve bu alandaki faaliyetler hız kazanmıştır.

Elinizdeki bu eser; Yunanistan ve Türkiye’deki arşiv ve kütüphanelerde sürdürülen uzun hazırlıklar ve ardından yerinde yapılan inceleme, rölöve ve fotoğraflama çalışmasıyla, kendi türünde önemli bir bilimsel araştırmadır. Eser, Yunanistan’ın Florina, Grebene, Karaferye, Kesriye, Kozana, Serez, Tırhala, Yenişehir şehirlerinde, ayrıntılı bir arazi çalışması sonucunda gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmayı önemli hâle getiren diğer bir husus ise, I. ve II. Balkan Savaşları ile mübadele sonrasında tahribe uğrayan ve ortadan kaldırılan pek çok yapının, eski fotoğraflarıyla birlikte ilk defa ele alınmasıdır.

Kitap, “Yunanistan’daki Osmanlı Mimari Eserleri”, adlı külliyatın ilk cildidir. Bakanlığımız desteğinde yürütülen çalışmanın ana gayesi, Dünya Kültür mirası hüviyeti kazanmış Yunanistan’daki Osmanlı mimârî eserlerinin, bilimsel olarak envanterinin çıkartılması ve insanlığa kazandırılmasıdır. Üç dilde yayınlanan bu eser, kültürel mirasın daha yaygın bir şekilde sahiplenilmesine ve anlaşılmasına da olanak sağlayacaktır. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Sanat Tarihçisi Sayın Neval Konuk, Yunanistan’daki Osmanlı Eserlerinin kayda geçirilmesi için ilk olarak, Bakanlığımız desteğinde 2008 yılında “Midili, Rodos, Sakız ve İstanköy’deki Osmanlı Mimarisi / Ottoman Architecture in Lesvos, Rhodes, Chios and Kos Islands” adlı kitabını yayımlamıştır. Balkan coğrafyasındaki Osmanlı mimarisi, tarihi ve kültürü araştırmalarına gönül vermiş olan Sayın Konuk’u, Yunanistan’daki Osmanlı kültürel mirasının ortaya çıkarılmasına yönelik müstesna çalışmalarından dolayı kutlarım.

Ahmet DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı