Ağa Camii

Eski Çarşı'da, Sokratus Caddesi'nin ortalarında bulunmaktadır. Yunanistan Kültür Bakanlığı'nın 25 Ağustos 1948 tarih ve 23084/737 kararıyla tescil edilmifltir. Kitabesine göre, eski caminin harap olması sebebiyle, Seyyid Hacı Mehmed Ağa tarafından 1819'da inşa ettirilmiştir. Rodos'ta 1856'da meydana gelen deprem ile Eğrikapı Cephaneliği infilakında zarar görmüş, 2305 kurufla onarılmıştır. Caminin idaresi ve denetimini yapan Rodos Türk Vakıf İdaresi tarafından da, II.Dünya Savaşı'nda tahrip olması üzerine, Haziran 1948'te tamir ettirmifltir. Tehlike arz ettiği için 70'li yılların başında yıkılan ahşap girişli ve minaresi ise, 2004'te yapılan restorasyonda yeniden inşa edilmiştir.

Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa