Bab-ı Mesdud Mescidi

Omiru Sokak ile İrodotu Sokağın kesiştiği köşededir. Yunanistan Kültür Bakanlığı'nın 25 Ağustos 1948 tarih ve 23084/737 kararıyla tescil edilmiştir. Kanunî Sultan Süleyman'ın şehre girdikten sonra kapattırmış olduğu Yeni Kapı'nın yakınında olması nedeniyle bu isimle anılmaktadır. Günümüzde, Aziz Athanasius Kilisesi, olarak faaliyet göstermektedir. Eski bir kiliseden mescide çevrilmiş olduğu kayıtlarda geçmektedir. Boyuna dikdörtgen plânlı olan mescid, tonozla örtülüdür. içinde mukarnaslı mihrabı bulunmaktadır. Bu Mescit, 1974 yılında, Türk Vakıf İdaresi'nin doğrudan Yunan yönetimleri tarafından atanan yönetim kurulu kararı uyarınca, Rodos Metropolitliği'ne verilmiştir. 1979 yılında restorasyon geçirmiş ve 1991'de de iç kısmında kazı yapılmıştır.

Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa