Murad Reis Camii

Murad Reis Mezarlığı içinde yer almaktadır. Cami, Murad Reis'in hatırasına ilk olarak Ebubekir Paşa tarafından 1622-23'te yaptırılmıştır. Daha sonra Murabıt Hasan Bey tarafından 1797-98 yılında tamir ettirilmiştir. Caminin kapısı üzerindeki kitabe de, bu tamire aittir. Kare plânlı harimi, kubbeyle örtülüdür. Yakın zamanlarda tamiri yapılan minaresinin şerefe ve külahı, alçı tezyinatlıdır. Son cemaat yeri, günümüzde ayakta değildir. İbadete kapalı olan caminin, âcilen onarıma ihtiyacı vardır.

Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa