Köse Mustafa Paşa Köprüsü

Selânik-Grebene yolu yakınında, Grebene’nin 16 km. güneybatısında bulunur. Kozmati ve Kipuryo Köyleri arasında Venetiko Deresi’nin üzerinde Grebene - Metsovo yolu üzerindedir. Ergiri’den Mustafa Paşa (Köse) tarafından yaptırılmıştır. Grebene valiliğinin resmî sitesinde, Sultan Bayezıd tarafından yapılmış olan köprünün kalıntıları üzerine yeniden inşa edildiği belirtilmektedir(http://www.grevena.gr/perivallon/index.php?option=com_content&task=view&id =121&Itemid=175). Köse Mustafa Paşa, S 1211 (Ağustos 1797)’de İnebahtı muhafızıdır. O sene vezirlikle Niğbolu valisi ve 15 günde Halep valiliği yapıp, sene sonunda azledilir. Sonra sırasıyla Niğbolu, Sivas ve 1217 (1802-1803)’de Diyarbekir valiliklerinde bulunup, o sene içinde vefat etmiştir (Mehmed Süreyya IV, 1996, s.1202). 1799-1800 yıllarında Köse Mustafa Paşa tarafından Sivas Divriği’de yaptırılmış, üç gözlü, 70 m. uzunluğunda bir köprü de halen ayaktadır. Grebene’deki köprüyü de, 1797 tarihlerinde İnebahtı muhafızlığı sırasında yaptırmış olmalıdır.

Beş kemerli Köse Mustafa Paşa Köprüsü’nün uzunluğu 85 m., genişliği 3.60 m. olup Yunanistan Makedonyası’nda ayakta kalan en büyük taş köprüdür. Düzgün kesme taştan inşa edilmiştir. Köprü ayakları mahmuzludur. Kemer ayaklarında, üç tahliye kemeri bulunur. Korkulukları, yenidir. Döşemesi asfaltlanmıştır. Köprünün, günümüze gelinceye kadar çok sayıda tamirat geçirdiği gözlemlenmiştir. Grevena valiliğine ait resmî sitede, köprünün yanında Köse Mustafa Paşa’nın Türbesi, bir han ile ayrıca bir karakolun da bulunduğu ifade edilmektedir. Köprünün yanı başındaki bulunan ve mezar yağmacıları tarafından tahrip edilen türbe, 1980 yılına kadar ayaktaydı. Küçük bir taş yapıydı ve kitabesi bulunmaktaydı. Han; köprünün yanındaydı. Hanın gelirlerinin bir bölümü köprünün bakım ve onarım giderleri için kullanılıyordu. Handa Selânik ya da Yanya’ya giden kervanlar geceliyordu. Köse Mustafa Paşa Köprüsü, günümüzde motorlu araç trafiğine kapalıdır.

Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa