Hurmalı Mescidi

Kale içinde, Apolonio Sokak, No: 18'dedir. Yunanistan Kültür Bakanlığı'nın 25 Ağustos 1948 tarih ve 23084/737 kararıyla tescil edilmiştir. Eski Bizans San Marco Kilisesi'nden İbrahim Efendi adındaki bir kişi tarafından, fetihten sonra mescide çevrilmiştir. Avlusunda eskiden yer alan hurma ağaçları nedeniyle bu isimle anılmaktadır. Mescidin, bugün ayakta olmayan tek şerefeli bir minaresi vardı. Avlusunda medrese odaları, fakirhane ve kız mektebi halen bulunmaktadır. Kız Mektebi'nin, halen 5.869.405 Avro bütçeyle restorasyonu yapılmaktadır. Bu cami ve okul Türk Vakıf İdaresi'nin doğrudan Yunan yönetimleri tarafından atanan yönetim kurulu kararı uyarınca, Rodos Metropolitliği'ne verilmiştir. Günümüzde, Aziz George Kilisesi olarak faaliyet göstermektedir.

Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa