Hamza Bey Camii

Kale içinde, Timekreontos Sokak, Nu.:44'tedir. Yunanistan Kültür Bakanlığı'nın 25 Ağustos 1948 tarih ve 23084/737 kararıyla tescil edilmiştir. Kare plânlı cami, kubbeyle örtülüdür. Kuzeybatı köşedeki minaresi, şerefesine kadar ayaktadır. Sundurmalı bir son cemaat yeri vardır. Mevlevihane olarakta, kullanılmıştır. Mihrapla aynı eksende avlu duvarı üzerinde bir mihrabiyesi bulunmaktadır. Ortada yer alan avizesi, Mühr-ü Süleyman motiflidir. Mihrabının ortasında bir kandil motifi yer almaktadır. 2004 yılında başlayan restorasyon çalışmaları, günümüzde devam etmektedir. Caminin avlusunda, 40 yıldır Ziynet Çeşmeli (63) ve oğlu oturmaktadır.

Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa