Süleymaniye Camii

Eski şehirde, Sokratus Caddesi sonunda küçük bir tepe üzerindeki, Saat Meydanı'ndadır. Yunanistan Kültür Bakanlığı'nın 25 Ağustos 1948 tarih ve 23084/737 kararıyla cami ve şadırvan tescil edilmifltir. İbrahim Paşa 1541'de Mısır'a giderken Rodos'a uğramış ve Kanunî Sultan Süleyman'ın fermanı uyarınca adada iki cami inşa ettirmiştir. Bunlardan biri Süleymaniye Camisi, diğeri ise İbrahim Paşa Camisidir. İbrahim Paşa Camisi'ndeki kitabe de, bu durumu doğrular niteliktedir. Süleymaniye Camisi'nin plânı, kare ortada büyük bir mekân ile yanlarda buna bitişik daha küçük kare mekânlardan oluşmaktadır. Bu üç mekânın üzerleri de kubbeyle örtülüdür. Mihrap ve minberi altın yaldızlıdır. Son cemaat yeri, iki sıra revaklıdır. Birinci sıra revaklar kırma çatıyla, ikinci sıra ise, yedi kubbe ile örtülüdür. Caminin kuzey cephesinde bir mihrabiye yer almaktadır. Tek şerefeli minaresi, 1890 yılı civarında yeniden iki şerefeli olarak yapılmıştır. Sekizgen plânlı şadırvanı, sekiz sütun üzerine oturan bir kubbeyle örtülüdür. Cami, 1808 yılında büyük bir tamirat geçirmiştir. Sultan Abdülaziz'in Rodos'u ziyaretinden kısa bir süre önce de kısmen elden geçirilmiştir. Bunun için gerekli 22.230 kuruşun vakıf gelirlerinden karşılanması 22 Mayıs 1850 tarihli bir irade ile uygun bulunmuştu. Adada meydana gelen 1856 depremi ve cephanelik patlamasında da Süleymaniye külliyesinde büyük çaplı hasar meydana gelmişti. Oniki adadaki en önemli Osmanlı eserlerinden biri olan caminin, daha önce hasar gören minaresinin yerine yapılan yenisinin yıkılma tehlikesi arz etmesi üzerine, 1988 yılında Yunanistan Kültür Bakanlığı tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları, 13 Haziran 2005'te tamamlanmıştır. Caminin tarihî özelliklerine sad›k kalınarak, dönemin yapı teknikleri ve malzemesi kullan›larak başarılı bir restorasyon gerçekleştirilmiştir.

Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa