Borazanî Baba Camii

Kale içinde, Omiru Sokak, 28B'dedir. Yunanistan Kültür Bakanlığı'nın 25 Ağustos 1948 tarih ve 23084/737 kararıyla tescil edilmiştir. Cami, Rodos seferine borizenbaşı olarak iştirak edip, daha sonra adada kalan Borizen Ali Baba’nın adıyla anılmaktadır. Eskiden Alaca Tekke olarak bilinen bu yapının ismi, Borazanî Ali Baba’nın burada ikâmet etmesiyle değişmiştir. Avlusunda Borazanî Baba'nın Türbesi de bulunmaktadır. Kapısı üzerinde yer alan kitabesinden, Müşir Ahmed Paşa tarafından 1287(1870-71)'de tamir ettirildiği anlaşılmaktadır. Camide yapılan restorasyon çalışması sonrasında, plân ve mimari özellikleri büyük ölçüde değiştirilmiştir. Kuzey-batı köşesinde, tek şerefeli bir minaresi vardır. Bu cami, Türk Vakıf İdaresi'nin doğrudan Yunan yönetimleri tarafından atanan yönetim kurulu kararı uyarınca, Rodos Metropolitliği'ne verilmiştir. Günümüzde, Aziz Kiriyaki Kilisesi olarak faaliyet göstermektedir. 2006 yılında cami ve türbenin restorasyonu tamamlanmıştır.

Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa