Girit Mahallesi Camii

Girit Mahallesi'nde yer almaktadır. Cami, 1906 yılında yaptırılmıştır. Girit isyanından sonra Giritli Müslümanların bir kısmı Sultan II. Abdülhamid tarafından Rodos'a getirtilerek, burada 103 haneli mahalle kurulmuştur. Bu mahallede bir cami, bir okul ve iki çeşme yaptırılmıştır. Yapılan bu kare plânlı, kırma çatılı cami ise, Girit Mahallesi Camisi olarak adlandırılmıştır. Günümüzde Girit Türkleri, mahalle sakinlerinin yaklaflık olarak %20'sini oluşturmaktadır. Arkasında geniş bir mezarlığı olan cami, günümüzde ibadete kapalıdır.

Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa