Mahmut ZEYN EL ABİDİN

EĞİTİM DURUMU: 1989 – 1994: Lisans Eğitmi: Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi - Mimarlık Bölümü 2008 – 2010: Yüksek Lisans Eğitimi Halep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü.

İŞ TECRÜBESİ: 1995 – 2007 Suudi Arabistan’da farklı mimarlık firmalarında çalıştı. 2008 – Şadirvan Tarihi Mimari Varlıkları Merkezi, Kurucusu ve Başkanı, Halep – Suriye 2009 – ÇEKÜL/ ÇEVERE VE KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA VE

TANITMA VAKFI - Suriye Temsilcisi. 2010 – T.C. Başbakanlığ - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) - Suriye Program Koordinatörlüğü Müşavir Mimar. 2011 – Halep Üniversitesi - Mimarlık Fakültesinde öğretim görevlisi.

- YAYINLAR: • Türk ve Arap evlerinde tarihsel gezinti (Arapça-Suudi Arabistan /1998) • Osmanlı Camiiler mimarisi (Arapça – İngilizce/ Lübnan - 2006) • Halep, eski kent mimarisi (Arapça/Suriye -2006) • İslami mimariden fezalar (Arapça/Suriye -2006) • İstanbul Medeniyetler köprüsü (Arapça/ Türkiye -2008)

- ORTAK YAYINLAR: • Courtyard Houses (İngilizce /London - 2005) • Gaziantep Halep Kültür Varlıkları (Türkçe–Arapça-İngilizce/Türkiye -2009) • Halep 41 Eser (Türkçe –Arapça-İngilizce / Türkiye -2010) • Gaziantep Halep Ortak Mimari Özellikleri (Türkçe –Arapça / Suriye -2011)

- ÖDÜLLER: • AL BASEL Ödülü, Halep kenti imar mirası dalında – Halep Büyük şehir Belediyesi – Halep 2006 • ŞEYH ZAYED kitap ödülü, Genç Yazar yetenek dalı – (Osmanlı Camiiler Mimarisi adlı kitapı), Abu Dabi 2007. • İslami Başkentler ve Kentler Organizasyonu Ödülü, (OICC), Mimari dalında Yazarlık Bölümü (Osmanlı Camiiler Mimarisi adlı kıtabına birincilik ödülü alındı,Ankara 2007.

Mehmet Tütüncü

Neval KONUK

1976 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi ile Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM)’da uzman olarak çalıştı. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’ne Öğretim Görevlisi olarak girdi.

“Balkanlar’da Türbe Mimarisi” üzerine doktora çalışmasının yanısıra, Balkanlarda Türk Mimari Eserleri üzerinde çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Bu çerçevede Kosova’da Osmanlı Mimari Eserleri (Türk Tarih Kurumu, Ankara 2006) adlı 2 ciltlik müşterek bir yayın ile Midilli, Rodos, Sakız ve İstanköy’de Osmanlı Mimarisi -Ottoman Architecture in Lesvos, Rhodes, Chios and Kos” (Dışişleri Bakanlığı, Stratejik Araştırma Merkezi (SAM), Ankara 2008) adlı bir eseri bulunmaktadır. Ayrıca, Romanya-Babadağ Sarı Saltuk Türbesi Restorasyonu kitapçığını hazırlamış, başta Kosova Sultan Murad Hüdaverdigâr Türbesi’nin Restorasyonu ile Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Bulgaristan’da gerçekleştirilen restorasyon heyetlerinde yer almıştır. Son olarak ise, Yunanistan’da Kültür varlıkları envanter çalışmaları çerçevesinde Selânik ve çevre şehirlerdeki Osmanlı mimarisi üzerinde çalışmalarını devam ettirmektedir.