Suudi Arabistan’ın doğu bölgesinin Kuzeyinde Kuveyt devleti ve Irak’ı bir bölümü,güneyinde Rıb‘ El-Hali çölü doğusunda El- Hafci burnundan Selva şehrine kadar uzanan Basra Köfezi sahili ve batısında Riyad bölgesi yer almaktadır. Doğu bölgesinin toplam yüzölçümü 86.000 km2‘dir. Bu alan, Suudi Arabistan’ı toplam yüzölçümünün %3.8’ni oluşturmaktadır. Dammam şehri, bölgenin idari merkezi konumundadır. Doğu bölgesi önemli birçok siyasi olaya sahne olmuştur. Tarih içerisinde birçok gücün kontrolü altına girmiştir. 1549 (Hicri 956) yılında El-İhsaa’ya doğru hareket eden Osmanlıar, önce El- Katif’e, buradan da iç bölgelere yönelmişlerdir, ticaretin korunması için El-Akir ve El-Katif’te kaleler inşa etmişlerdir. Ancak Portekizlileri, daha önce Cibrin devletinin bir parçası olan ne Bahreyn’den, ne Hürmüz’den ve ne de Maskat’tan çıkarmayı başaramamışlardır. El- Hofuf’u seçen Osmanlılar buraya “Lahsa” ismini vermişler ve burası yeni bölgenin başkenti olmuştur.
 
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa