Mekke, Harem-i Şerif ve çok sayıda mukaddes mekânın yanı sıra, çok önemli tarihi mekâna ve mevkiiye sahiptir. Buradaki coğrafi yapılar ve ayakta kalan tarihi eserler, Hz. Muhammed’in ve Sahabey-i Kirâmın o büyük İslam uygarlığını kurmak için ne kadar muhteşem bir tecrübe yaşadıklarının kanıtıdır. Mekke El-Mükerreme’deki Osmanlı eserleri, kale, askeri kışlalar, mescitler, okul ve kuyular gibi hizmet binaları ve evlerden oluşmaktadır. Bilindiği üzere bu tarihi eserlerin birçoğu ve özellikle de Mekke şehrinin içinde olanlar, yıkılmıştır. Bu eserlerin yanı sıra Harem-i Şerifin içerisinde de Osmanlı dönemine ait tarihi eserler mevcuttur. Harem-i Şerif’te Osmanlı döneminde birçok defa genişletme çalışmaları yapılmıştır. Mekke’de Osmanlı döneminden kalan en önemli tarihi yapıtlar şunlardır:

   
 
 
   
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa