Adı, Yunanca "kunduzların yaşadığı yer" anlamındaki Kastorya’dan gelir. Kastorya Gölü’ne hâkim bir yüksek burunda kurulmuştur. XIV.y.y.sonlarında (1385) Gazi Evrenos Bey tarafından fethedildi. 1913 yılına kadar Osmanlı yönetiminde kaldı. Selânik Vilâyetine bağlı bir sancak merkeziydi. 1874’te Manastır Vilâyeti Görice Sancağı’na bağlı bir kaza oldu.

Şehri ziyaret eden Evliya Çelebi, şu bilgileri vermektedir (V, 1966, s. 396-397):

“Varoşu yirmi mahalledir. On altısı Rum, biride Yahudi mahallesidir. Evleri İstanbul tarzı kat kat, saraylı ve limanlı konaklardır. Fukara evleri ile beraber iki bin yüz evdir. Bütün evler göle bakar. Bu şehir ve kale gölün batısında, kayalar üzerinde kurulmuştur. Sokakları daracıktır. Dükkânları yüz adeddir. Çoğu balık kurusu ve bakkaliye satar. Bütün yolları kesme kayalı, temiz, parlak kaldırımlıdır.

Gölün uzunluğu yirmi dört mildir. Badem şeklindedir. Derinliği elli kulaçtan biraz azdır. Bütün şehir halkı giyeceklerini burada yıkarlar. Hiç sabun sürmezler, onun için şehirde sabun makbul değildir. Gölde çeşitli balıklar avlanır ki benzerleri bir dünyada yoktur. Hepsinden makbulü pul ile süslü ala balığıdır.”  

Yunanistan ve Türkiye Devleti arasında imzalanan mübadele anlaşması sonrasında, Kesriye mübadilleri 17 Temmuz 1923 tarihli İcrâ Vekilleri Heyeti Kararnamesi’ne göre, Malatya’ya nakledildiler (İpek, 2000, s. 42). 1924’te Giresun’a da Kesriyeli mübadiller iskân edildi (İpek, 2000, s. 74).

Günümüzde şehirdeki Osmanlı eserleri, biri kiliseye çevrilmiş olan iki cami, bir medrese, avlusunda müstakil hamamlı konak ile birkaç ev ve kısmen ayakta kalmış surlardır.

 

   
   

 

     
     

  
 


Kesriye Hükümet Konağı Çevresi Topoğrafyası:

 

1-Kurşunlu Camii,

2-Tekke,

3-Şahinbey Konakları,

4-Aram Bey Konağı,

5-Hapishaneler,

6-Karakol,

7-Ahmed Paşa Medresesi,

8-Osmanlı Bankası,

9-Postane-Telgrafhane,

10-Hükümet Konağı

(Tsolakis, 2008, s.186)

Horpişte

Görice Sancağı, Kesriye Kazası’na bağlı bir nahiye merkeziydi. 1874’te, Kesriye Kazası’na bağlandı. Kesriye’nin iki saat kadar güneyinde ve İnce Karasu kollarından Bilice Suyu üzerindedir (Tuğlacı, 1985, s. 399).


Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa
  • Horpişte'de ki Mimari Eserler
  • Mimari Eserler
  • Köylerdeki Eserler