Batı bölgesi,Mekke El-Mükerreme ve Medine El-Münevvere'nin idari bölgelerinin kapsadığı alandır.Bu bölge,en kuzeyde bulunan Ras El-Melek'ten yaklaşık 1000km mesafede bulunan en güneydeki El-Bırak'a kadar uzanmaktadır.Doğusunda Riyad ve Kasim,batısında Kızıldeniz Sahili,kuzeyinde Tabuk bölgesi ve güneyinde ise El-Baha bölgesi ile Asir bölgesinin kuzeydoğusu yer almaktadır.Batı bölgesinin en önemli şehirlerinden birisi de Mekke El- Mükerreme'dir.Mekke El-Mükerreme'nin kuzeyinde Medine El-Münevvere bölgesi,güneybatısında Asir ve Baha bölgesi,doğusunda Riyad bölgesi ve batısında ise Kızıldeniz bulunmaktadır.Toplam alanı 119.573km2 'dir.Tüm İslam dünyasının en büyük ve en muazzam yapıtı olan Harem-i Şerif,Kabey-i Mutahhara ve diğer İslami mukaddesler burada yer almaktadır.
Araştırmacı Steafono Bianca,Urban Form in the Arab World Past And Present adlı kitabında,Medine El-Münevvere'nin Osmanlı döneminde surlarla çevrili olduğuna,ayrıca 19. ve 20. yüzyıllara dayanan semtlerin Türk yönetimin merkezi olduğuna işaret etmektedir.Haritalar ve özellikle de 19.yüzyılın başında L. Piercard ve R.F.Pirton tarafından yapılan haritalar,Medine El-Münevvere'nin klasik dokusu hakkında bize geniş bilgi vermektedir.
Osmanlı arşivindeki bilgiler, Harameyn Şerifeyn ve diğer siyasi, askeri, dini mekanlardaki mimari gelişmelerle ilgili birçok bilginin aktarılmasına katkı sağlamıştır. Bu bilgilerin aslında yayınlanmak için kayda alınmadığı ve sadece bir vakayla ilgili olarak Bab-ı Aliyi bilgilendirerek bu konuda nasıl davranılması gerektiği hususunda fikir almak için yazıldığından dolayı sözkonusu bilgiler objektif ve güvenilirdir.


 
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa