Bu bölge, Cowf, Tabuk, Hael ve kuzey sınırını kapsamaktadır. Kuzey sınır bölgesi Emirliği, Suudi Arabistan’ı Irak ve Ürdün’le olan uluslararası kuzey sınırını kapsamaktadır. Kuzey bögesinin batı tarafında Kızıldeniz ve Akabe körfezi bulunurken, güneyinde El-Kasim ile Medine El-Münevvere bölgeleri ve güney doğusunda ise doğu bölgesi yer almaktadır. Bu bölgede, Hicaz Demiryolu hattı yapıları çoklukla görülmektedir. Hicaz Demiryolu hattının ileriye doğru devam etmesinden dolayı bu bölüme, Ürdün sınırından başlayarak son istasyon olan Medine El-Münevvere istasyonuna kadar uzanan batı bölgesi de eklenmiştir.
Kuzey bölgesinde yer alan en önemli şehirlerden birisi Tabuk şehridir. Tabuk, bölgenin en büyük ve köklü şehirlerindendir. Tabuk ayrıca Şam hac yolunun ve Hicaz Demiryolunun en önemli istasyonlarındandır.
Tabuk şehri civarında bulunan tarihi eserler, bu şehrin binlerce yıl öncesine dayanan köklü bir tarihe sahip olduğuna işaret etmektedir. Tabuk şehri, şimdi bölgenin de idari başkenti olup Emirlik merkezi ile kamu kurumları burada yer almaktadır.
Ayrıca Tabuk şehrine doğrudan bazı illerin de bağlı olduğu görülmektedir. Bunlar, Teymaa, Dabaa, El-Vecih, Emlec, Hakl ve El-Badı illeridir. Tabuk’un kendisine bağlı illerle birlikte toplam alanı yaklaşık olarak 47.000 km2’dir.  

 

Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa