Tren İstasyonu

4 B 1309 (3 Şubat 1892)’da Selânik-Manastır Demiryolu Şirketi tarafından Florina Kasabası’na bir saat mesafede inşa olunmuştur (BOA., İDH., 1264/99333). 28 C 1324 (19 Ağustos 1906)’te istasyon yolunun tamir ve yeniden inşası söz konusu edilmiştir (BOA., TFR.I.MN., 102/10115). 11 Ca 1326 (11 Haziran 1908)’da da İstasyon caddesinin hususî müteahhitler vasıtasıyla tamir ettirilmesi talimatı verilmiştir (BOA., TFR.I.MKM., 29/2850). Günümüzde istasyon binası, yenilenmiş olup ayaktadır.

Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa