İsmail Bey Türbesi

İsmail Bey, 1795-1813 yılları arasında şehrin idarecisidir. 29 B 1228 (28 Temmuz 1813)’de Sirozlu İsmail Bey’in vefatı sebebiyle geriye bıraktığı mallarının bir bedel mukabilinde oğluna devri ile Selânik’ten ayrı olarak diğer kazaların da Yusuf Bey’in yönetimine bırakılması talimatı verilir (BOA., HAT., 520/25432). 17 L 1231 (10 Eylül 1816)’de İsmail Bey’in yerine oğlu Yusuf Bey, Siroz ayanı olarak atandığından ahali teşekkürde bulunmuştur (BOA., C.DH., 66/3267). Mehmed Bey Camisinin kuzeyinde özel bir avlu içinde “Gazi Mezarları”, ya da diğer adıyla türbeler yer almaktaydı (Pennas, 1966, s.517-518). Burada, İsmail Bey’in türbesi ve aile kabristanı bulunmaktaydı. Türbe ve mezarların incelememiz esnasında, ayakta olmadığı tespit edilmiştir. İki girişi vardı. Türbenin girişi, günümüzde ayakta değildir. Ancak, aile kabristanına giriş hâlâ ayaktadır. Kapının içi örülüdür. Üzerindeki kitabede, “Ve sakahum Rabbihim şaraben tuhûrâ” yazılıdır. Anlamı şudur: “Allah, cennette tatlı içeceklerle onların susuzluğunu gideriyor”. Bu girişin yanında da oğlu Yusuf Bey’in babası için yaptırdığı mermerden çeşme halen bulunmaktadır.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa