Mustafa Bey Camii

Venizelu Caddesi, Kapetan Mitrousi Sokak’ta, Kato Kamenikia Mahallesi’ndedir. Osmanlı döneminde Şehre Küstü Mahallesi’ndeydi. 19 Aralık 1961 tarih ve 15813 sayılı Bakanlık Kararı, Resmî Gazete’nin 3 Şubat 1962 tarih ve 36/B sayı; Çevre Bakanlığı’nın 10 Şubat 1984 tarih ve ARH/B1/F37/57030/1272 sayılı kararı, Resmî Gazete’nin 2 Mart 1984 tarih ve 112/ B sayılı kararıyla tescillidir.

“Mustafa Bey’in bütün imaretleri, medrese ve mektebi kurşun ile örtülüydü” (Evliya Çelebi VII, 1966, s.621). Caminin yapım tarihi Gedik Ahmed Paşa oğlu Mehmed Bey Camiinde olduğu gibi Arapça kitabenin son dizesinden, anlaşılmaktadır. Kitabesinden, caminin 15.y.y.’ın ikinci yarısında Mustafa Bey tarafından inşa ettirildiği, 925 (1519)’da da adı bilinmeyen bir hayır sahibi tarafından genişletildiği yazılıdır (Lowry, 2008, s.170-172).

Cami, bir orta kubbe ile yanlarda ona bitişik ikişer kubbeli bir plâna sahiptir. Beş bölümlü son cemaat yeri, mermer sütunlu, tuğla kemerli ve beş kubbeyle örtülüdür. Harimi, ikişer sıra pencerelidir. Mihrap üstünde, iki yuvarlak pencere bulunmaktadır. Kuzey-batı köşede yer alan minarenin, izleri hâlâ vardır. Cami moloz taş ve tuğladan inşa edilmiştir. Vakfiyesi; VGMA., 24 Ş 1291 (6 Ekim 1874) tarihli Defter Nu.:179/0, s.0100, Sıra Nu.:0769’da kayıtlıdır. Caminin Vakfı; VGMA., 23 S 1260 (14 Mart 1844) tarihli Defter Nu.: 403, Sıra Nu.: 935’te kayıtlıdır (Gittisi: 2-769). Cami, mübadele emlâkı olarak İlias Lavrendidis tarafından satın alınmıştır (Pennas, 1966, s.512). Cami, uzun yıllar marangoz dükkânı olarak kullanılmıştır. Caminin Vakfı; VGMA., 10 N 1279 (1 Mart 1863) tarihli Defter Nu.: 406, Sıra Nu.: 220’de kayıtlıdır. Etrafı duvarlarla çevrili yapıya, zorlukla girilmiştir.

Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa