Gazi Evrenos Bey Camii

Manolaki Sokak’tadır. Cami, günümüzde, Kastoria Metropolitlik Binası olarak kullanılmaktadır. Yunanistan tarafından 11 Haziran 1925 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Resmî Gazete’nin 16 Haziran 1925 tarih ve 152/A sayılı kararıyla tescil edilmiştir. Ekrem Hakkı Ayverdi, Semavi Eyice’ye istinâden caminin ayakta olmadığını yazar (Ayverdi IV, 1981, s. 255). Caminin ana kütlesi ayakta olmakla birlikte, ilâveler yapılarak bugünkü şeklini almıştır.

Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa
  • Horpişte'de ki Mimari Eserler
  • Köylerdeki Eserler
  • Mimari Eserler