Hükümet Konağı

Günümüzde Ipirou Sokak’ta yer alan Hükümet Konağı, 1322 (1906-1907) yılında 260.000 kuruş bedelle, Mimar Gorgi Efendi tarafından yapılmıştır. İyi döşenmiştir. Kaymakam odası Vali Hıfzı Paşa’nın makamıyla kıyaslanmayacak derecede güzeldi (Uzer, 1999, s.210). 1924’ten itibaren, halen Florina Adliye Binası olarak kullanılmaktadır.

İki katlı olan bina, 24.15 m x 20.30 m. ölçülerindedir. Yapılan restorasyonlarda; orta mekânda bulunan merdiven boşluğu genişletilip, bina içine daha fazla ışık girmesi sağlanmış, ahşap merdivenler yenilenmiş ve odalarda yenilikler yapılmıştır (Tsolakis, 2008, s.165-167). Ön cephede, kapı aksında, çatı üzerinde yer alan kitabe alınlığı ve kitabe kısmı kaldırılmıştır.

 

Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa