Askerî Hastane

1871 Selânik Vilâyet Salnâmesi’nde Siroz’da bir hastane açılmış olduğu bildirilmektedir. 1876’da hastanede, Başhekim Kaymakam Ahmed Emin yönetiminde, ortalama 130 hasta bulunduğu kaynaklarda yer almaktadır. 1894 Salnâmesinde de, piyade kışlası yakınında olduğu yazılıdır. Ayrıca, kaymakam istirahatta bulunduğundan, Binbaşı Mustafa ve Yüzbaşı Asaf Zühdü Efendiler tarafından idare edildiği belirtilmektedir. Hastane, Teselya Savaşı sırasında da, hizmetine devam etmiştir. 1901-1903 tarihli salnâmelerde, hastanede aşçı, çamaşırcı, külhancı, berber, kapıcı, karantinacı kadrosunda çalışanlara 180 kuruşa kadara aylık verildiği kayıtlıdır. Bundan, o tarihlerde, küçükte olsa gerekli hizmet personelinin mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 27 Ra 1324 (21 Mayıs 1906)’te askerî hastanenin açılışı ile ilgili bir tören yapıldığı görülmektedir (BOA., Y.MTV., 286/165).

Balkan Savaşı’na girildiği esnada hekimlere ilaveten göz hekimi Kaymakam Lütfi Bey ve Cerrah Hasan Osman Efendi de görev yapmıştır. Savaş sırasında hizmetlerini gerçekleştiremeden Bulgarlar tarafından işgal edilmiştir (Özbay, III, 1981, s.214-215). Günümüzde 3.Ortaokul Binasının, askerî hastane olduğu kanaatindeyim.

Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa