Selçuk Sultan (Zincirli) Camii

Cami şehrin güney doğu yakasında, Adrianoupoleos ve Vourlon Sokaklarının kesiştiği köşede, Profitis İlias semtinde bulunmaktadır. Caminin iki tescil kaydı vardır. Cami ilk olarak, Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’nın 19 Aralık 1961 tarih ve 15813/19 sayı ile Resmî Gazetenin 3 Şubat 1962 tarih ve 36/B sayılı kararıyla tescil edilmiştir. Çevre Bakanlığı’nın 10 Şubat 1984 tarih ve ARH/B1/F37/57030/1272 sayılı kararı, Resmî Gazete’nin 2 Mart 1984 tarih ve 112/B sayılı kararıyla da ikinci defa tescil edilmiştir. Osmanlı döneminde mahalle Arabacı Mahallesi adıyla anılmaktaydı (Pennas 1966, s.513-515). Evliya Çelebi, selâtin camisi gibi olduğunu belirtmektedir (VII, 1966, s.620). Heath Lowry’nin tarihlendirmesine göre cami, Siroz’da camisi olan Mehmed Bey’in eşi ve Sultan II.Bayezıd’ın kızı Selçuk Sultan tarafından 15.yy. sonlarında inşa edilmiştir (2008, s.155-164). Camiyle birlikte, imaret ve medresesi de vardı. Tarafımızdan bu yapıların tamirleriyle ilgili arşiv belgeleri tespit edilmiştir. Belgelerden, yapının adı da kesinleşmektedir.

Yapı, iki sıra tuğla, bir sıra kesme taştan inşa edilmiştir. Sekiz köşeli kasnağa oturan merkezî kubbe, 14 m. çapındadır. Kubbe içeriden, sekiz sütuna oturur. Etrafı üç taraftan, mahfil ile sarılıdır. Mahfiller, tonozla örtülüdür. Mihrabı, duvardan dışa doğru taşkındır. Kesme taştan inşa edilen beş bölümlü son cemaat yeri, or-tada kubbe, yanlarda tonozlarla örtülüdür. Ortadaki kubbeli bölüm diğerlerinden daha yüksek ve geniştir. Son cemaat yerinin sütunları, mermer ve başlıkları baklava dilimlidir. Kuzey cephesinde iki mihrabiyesi vardır. Son cemaat yerinde pencere kemerlerinin içi, geometrik desenli kalemişi süslemelidir. Son cemaat yerinde, “Lâ ilâhe illallâh Muhamedün Resullullâh Ve’l hamdüllilâhi Rabbü’l âlemin” yazılı bir kitabe vardır. Kapı üzerinde de bir kitabe yeri vardır. Ancak, boştur. Harimi, alta basık, üstte sivri kemerli, iki sıra pencerelidir. Pencereleri, mermer sövelidir. Mihrap üstünde, yuvarlak bir penceresi vardır. Minaresi, ayakta değildir. Ancak, izleri belirgindir. 25 R 1276 (21 Kasım 1859)’da Selçuk Sultan Cami ve Medresesi’nin tamir edilmesi istenmiştir (BOA., MVL., 906/63). Yine 4 Ca 1276 (29 Kasım 1859)’da Merhume Selçuk Sultan Vakfı’ndan Siroz’daki cami ve imaretin tamir edilmesi kaydı bulunmaktadır (BOA., İ.MVL., 425/18635). İçine girilememiştir. Minberi mermerdendir (Ottoman Architecture in Greece, 2008, s.285). Avlusunda yapı kalıntıları, bir yazısız Osmanlı mezar taşı ile Atik Camiye ait kitabe tespit edilmiştir. Avlunun kuzey- doğu köşesinde iki lüleli bir çeşme bulunmaktadır. Cami, 2000’li yıllarda restore edilmiştir. Ancak, günümüzde kapalı durumdadır.

Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa