Hükümet Konağı

Kaynaklarda inşa edilen iki hükümet konağı vardır. İlki, 20 S 1299 (11 Ocak 1882)’da tamir olunur (BOA., İ.ŞD., 57/3237). 24 S 1317 (4 Temmuz 1899)’de hazineye yük olmadan ahalice yeniden inşa edileceği bildirilir (BOA., DMKT., 2218/38). 6 C 1318 (1 Ekim 1900)’de çökmeye yüz tutmuş olan konağın tekrar inşası için gerekli muamelenin yapılması istenir (BOA., DMKT., 2409/85). 20 Ra 1319 (7 Temmuz 1901)’da inşaatın tamamlanması için müteahhide para verilmesi talebi üzerine bu inşaatla ilgili keşif defterleri ve bütçede karşılığı olup olmadığı kontrol edilir (BOA., DMKT., 2507/39). 18 L 1319 (28 Ocak 1902)’da Hükümet Konağı’nın inşaatı için istenen paranın bütçeye ilâve edilerek tesviyesine izin verilmesi istenir (BOA., DMKT., 2581/45). 19 S 1320 (28 Mayıs 1902)’de Hükümet Konağı ikinci defa olarak yeniden inşa edilir (BOA., İ.D, 1397/1320/S-11). 22 Z 1320 (22 Mart 1903)’de konağın inşasında ve hükümete aid hususlarda hizmet ve gayretleri görülen Leskovikli Derviş Bey’in rütbe ile tâltifi talebinde bulunulur (BOA., DMKT., 671/41). 3 Ş 1321 (25 Ekim 1903)’de Hükümet Konağının inşasında hizmetleri görülen Karaferye Kazası Kaymakamı Mahmud Münib Efendi ile bazı görevliler ve eşraftan iki kişinin tâltifleri istenir (BOA., DH.MKT., 781/7).

Hükümet Konağı, iki katlıdır ve kırma çatıyla örtülüdür. Cephelerin her birinin orta aksında, çıkmalar yer almaktadır. İç mekânda bir hol ve buna dik yerleştirilen koridorla haçvari plân şeması oluşturulmuştur. Merdiven kovası girişin tam karşısında yer almaktadır. 1924’te bina belediyeye tahsis edilir. O tarihten itibaren de Adliye Binası olarak kullanılmıştır. 1985-1986’da kapsamlı bir restorasyon geçirmiştir. Restorasyon orijinal plâna sadık kalınarak yapılmıştır. Ancak, daha kullanışlı olması için ön kısımdaki bazı pencereler iptal edilmiş, tuvalet bölümü sonradan eklenmiştir. Günümüzde halen, Adliye Sarayı olarak kullanılmaktadır (Tsolakis, 2008, s.158-163, 204).

Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa