Yakub Bey Camii (Cami-i Âtik)

Papakonstandinu Neretis Sokağı üzerinde bulunur. Gazi Evrenos Bey’in oğlu Yakub Bey tarafından yaptırılır. M 878 (Haziran 1473) tarihli vakfiyesi bulunmaktadır. Ayrıca, Caminin Vakfiyesi; VGMA., 8 Ca 1178 (3 Kasım 1764) tarihli Defter Nu.:652/2, s.0115, Sıra Nu.:0227 ve Vakfı; VGMA., 13 Ş 1256 (10 Ekim 1840) tarihli Atik Defter Nu.: 400, Sıra Nu.: 315’te kayıtlıdır. Cami için, Ashâb-ı hayrât vakfı da bulunmaktadır. Vakıf; VGMA., 23 M 1179 (12 Temmuz 1765) tarihli Atik Defter Nu.: 725, s.477’dedir.
 
Cami, ayakta değildir. Günümüze, üç sıra tuğla ve bir sıra kesme taştan almaşık olarak yapılmış minare kaidesi gelebilmiştir. Eski fotoğraflarından caminin dikdörtgen planlı ve alaturka kiremitli kırma çatıyla örtülü olduğu anlaşılır. Güney, doğu ve batı cephelerinde altlı üstlü ikişer sıra pencere düzeni vardı. Alt sıra pencereleri dikdörtgen, üst sıradakiler basık kemerliydi. Kuzey cephesine bitişik son cemaat yeri, kapalıydı. Son cemaat yeri camiyle, aynı çatı altında yer alırdı. Kuzey-batı köşesinde tek şerefeli minaresi bulunuyordu. İncelememiz esnasında, minare kaidesi ile cami yeri, tellerle çevrili durumda, koruma altındadır.

Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa