Hükümet Konağı

İlk olarak, hangi yıl açıldığı hakkında bir bilgiye rastlanmamıştır. Ancak, en az iki defa yapıldığı arşiv belgelerinden ortaya çıkmaktadır. 17 S 1322 (3 Mayıs 1904)’de Hükümet Konağı’nda yapılacak nöbetçi kulelerinin inşaat masraflarının, Manastır Vilâyetinin bütçesindeki tamirat tertibinden karşılanması istenmektedir (BOA., DH.MKT., 847/53.) 6 L 1326 (1 Kasım 1908)’da Kayalar kazasında yeniden inşa olunan Hükümet Konağı’na dair valilikten gönderilen bir telgraf vardır (BOA., TFR.I.MN., 180/17915).

Hükümet Konağı, günümüzde ana meydanda parkın içinde yer almaktadır. 15 Mayıs 1988 tarihinden itibaren Belediye Kütüphanesi olarak hizmet vermektedir. İki katlı olan bina, çatılıdır. Ön cephesinde iki katlı bir çıkması vardır. Binanın kapı ve pencere doğramaları ile üst örtüsü tamamen yenidir. Kitabe yada kitabe yeri izine rastlanmamıştır.

Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa