Tuzcu Sinan Bey (Tuz Pazarı) Hamamı

Loutrou Sokak ile Eleftherias Sokağı’nın kesiştiği köşede yer alır. 22 Ağustos 1963 tarihli 931 sayılı Bakanlık Kararı ve Resmî Gazete’nin 29 Ağustos 1963 tarih ve 382/B sayılı kararıyla ilk olarak tescil edilmiştir. İkinci olarak, 10 Aralık 1964 tarihli ve 16385 sayılı Bakanlık Kararı ile Resmî Gazete’nin 16 Ocak 1965 tarih ve 30/B sayılı kararıyla tescillidir. Çifte hamam plan tipindedir. Evliya Çelebi’de bu bilgiyi vermektedir (VIII, 1966, s.33). Yapı, kare plânlı sıcaklık etrafında çevrelenmiş, küçük halvetlerden oluşan bir plâna sahiptir. Taş ve tuğladan almaşık olarak inşa edilmiştir. Osmanlı döneminde yapının tamiratı ile ilgili bir arşiv belgesi bulunmaktadır. 5 S 1305 (23 Ekim 1887)’te “Tuzcu Sinan Bey akaratından çifte hamam” tamir edilir (BOA., İ.ŞD., 88/5251). Günümüzde ise, 1970’li yıllarda restorasyon geçirmiştir. Restorasyon çalışmaları sonrasında; hamamın orijinal zemini, su tahliye sistemi ve bitkisel kalemişi süslemeleri ortaya çıkarılmıştır (Lowry, 2009, s.191). İncelememiz esnasında; kazılarda çıkan eserlerin restorasyonlarının yapıldığı ve korunduğu bir bina olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. İçinde, çok sayıda kazı malzemesi ve çeşitli devirlere ait eserler bulunmaktadır. Avlusunda, Osmanlı dönemine ait 22 adet mermer mezartaşı ve kısmen parçaları vardır.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa