Yusuf Muhlis Paşa Camii

Başvekâlet Arşivi, 1249 (1833-34) yılıyla kayıtlıdır (Ayverdi IV, 1981, s.297). Yusuf Muhlis Paşa, Siroz ayanı İsmail Bey’in oğludur. 1233 (1817-18)’te Eğriboz muhafızı, 1237 (Kasım 1821)’de Saruhan, 1242 (1826-27)’de Halep valisi oldu. 1257 (1841)’de Aydın, sonra Rumeli valisi oldu. 1258 (1842)’de azlolunup 1259 (1843)’da Siroz’da vefat etmiştir. Nüfuz lu ve şairdi (Mehmed Süreyya V, 1996, s.1694).
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa