Kurşunlu Camii

Kapetan Kota Sokak’tadır. Günümüzde yerel halk tarafından Kursun Camii olarak bilinmektedir. Yunanistan tarafından 11 Haziran 1925 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Resmî Gazete’nin 16 Haziran 1925 tarih ve 152/A sayılı kararıyla tescil edilmiştir. Machiel Kiel, Kurşunlu Caminin Sultan Süleyman Camii olduğunu kaynak göstermeden yazar (2002, s. 312). Heath Lowry ise, Fatih Sultan Mehmed Camisi olabileceğini belirtmektedir (2009, s.207-208). Caminin kitabesi yoktur. Ancak, mimarî özellikleri ve almaşık duvar örgüsü ve kirpi saçaklarından erken tarihli olduğu görülmektedir. Yapının, çok defalar onarım gördüğü de gözlemlenmektedir. Vakıf kayıtlarından, Kesriye Kalesi içerisinde başka erken tarihli cami isimlerine de rastlamaktayız. Bu sebeple, kitabesi bulunmadığından caminin isimlendirilmesi doğru olmayacaktır.

Kubbesi ve minaresi, II. Dünya Savaşı’nda bir İtalyan güllesinden zarar görür (Orlandos, 1939, s. 211). Kare plânlı olup, sekiz köşeli bir kasnağa oturan kiremit kaplı bir kubbeyle örtülüdür. Caminin hariminde kubbeye geçişler, pandantiflidir. Kuzey-batı köşesinde beden duvarı üstündeki minaresi, stalaktitli şerefe altına kadar ayaktadır. Tuğla minarenin gövdesinde, burmalı bir bilezik vardır. Ön cephesinde geç tarihlerde eklenmiş, çatılı bir son cemaat yeri olduğu izlerinden anlaşılır. Kitabesi, yoktur. Harabe hâlindeki camii, ziyarete kapalıdır.

 

 

Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa
  • Horpişte'de ki Mimari Eserler
  • Köylerdeki Eserler
  • Mimari Eserler