İdâdî

Siroz’da ilk açılan idâdî binası bir konakta hizmet vermiştir. Bu binanın, fotoğrafı, Abdülhamid Albümleri’nde yer almaktadır. 24 Ca 1308 (5 Ocak 1891)’de Siroz idâdî mektebi olarak kullanılan hanenin kira bedelinin mahalline ait hisseden ödenmesiyle senetlerinin, ait olduğu aylık cetvellerin icârat sütununa dahil edilerek gönderilmesi istenmiştir (BOA., MF.MKT., 124/74). 24 C 1308 (4 Şubat 1891)’de mektep için istenen ecza-yı kimyevî gönderilir (BOA., MF.MKT., 125/93). Aynı şekilde 15 M 1309 (21 Ağustos 1891)’da sipariş edilmiş olan alât-ı hikemiyenin de gönderildiği kayıtlıdır (BOA., MF.MKT., 130/37). 21 R 1311 (1 Kasım 1893)’de ödül dağıtım törenin yapıldığının ilan edilmesi talep edilmiştir (BOA., MF.MKT., 185/2). 18 Z 1320 (18 Mart 1903)’de idâdî mekteplerinin programlarında yapılan değişiklik çerçevesinde Siroz İdâdîsi’nde ders ve derslere girecek muallimler yeniden düzenlenmiştir (BOA., MF.MKT., 691/54). 26 Ş 1321 (17 Kasım 1903)’de idâdîye yeni sınıflar ilave edilmiştir (BOA., MF.MKT., 750/5). 14 R 1322 (28 Haziran 1904)’de Siroz’da, binasına Köprüüstü İbtidâîsi nakledilecek idâdî için, maârifin mal sandığındaki alacağına karşılık hazineden satın alınacak Hacı Sadık Bey Konağı’nın, keşfinin yapılarak, evrâkının gönderilmesi istenmiştir (BOA., MF.MKT., 788/32). 18 Z 1322 (23 Şubat 1905)’de Selânik Hamidiye Sanayi Mektebi Müdürü Abdullah Efendi Siroz İdâdîsi’ne tayin olunmuştur (BOA., MF.MKT., 833/62). 22 Ş 1324 (11 Ekim 1906)’te de idâdî mektebi açılır (BOA., MF.MKT., 958/51). İki katlı olan bina hâlâ ayaktadır. Günümüzde, 11.İlkokul olarak hizmet vermektedir. İki katlı olan binada, çatı üzerinde yer alan kitabe alınlığı ve kitabe kısmı kaldırılmıştır.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa