Hükümet Konağı

Serez, şehir merkezinde, Merarchias Caddesi üzerindedir. 29 S 1309 (4 Ekim 1891)’da halktan toplanan bağışlarla ve hazineden verilecek para ile bir hükümet konağının inşası kararlaştırılır (BOA., Y.PRK.TKM., 22/65). 4 Z 1312 (29 Mayıs 1895)’de inşasına başlanılır (BOA., İ.HUS., 38/1312/z-10). 23 R 1313 (13 Ekim 1895)’te inşaat masraflarının Dahiliye, Evkâf-ı Hümâyun, Defter-i Hakanî, Adliye, Maliye, Ticaret ve Nafia nezaretleriyle Seraskerlik bütçesinden karşılanması istenir (BOA., DH.MKT., 90/3). 3 M 1316 (24 Mayıs 1898)’da Hükümet Konağı’nın inşaatı tamamlanır (BOA., İ.DH., 1355/1316/ M-04). 10 C 1316 (26 Ekim 1898)’da inşaatı tamamlanan Hükümet Konağı’nın, padişahın cülûsu gününde yapılan açılışında alınan fotoğraflarından bir tanesi Padişaha takdim edilir (BOA., DH.MKT., 2123/122).

Siroz’un Bulgarlarca işgal edilmesi üzerine el değiştirir. Yıkılmadan günümüze gelebilmiştir. Konak, iki katlıdır. Subasman katı üzerinde yükselmektedir. Katlar arasında sirkülasyonu sağlayan orta kütle ve yanlarda iki kollu plân şeması uygulanmıştır. Konağın döşemeleri ve merdivenleri ahşaptır. Odalar yüksek tavanlı ve geniştir. Giriş, iki kanatlı kapıyla açılmaktadır. Ön cephede giriş bir çıkmayla vurgulanmıştır. Kapı aksında, çatı üzerinde yer alan Osmanlı armalı kitabe alınlığı kaldırılmıştır. İncelememiz esnasında, Serres Valilik Binası olarak kullanılmaktaydı.

Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa