Hamam

Mavromihali ve Emmanuil Pappa Sok., Nu.:26’dadır. Günümüzde Kamenikeas Hamamı olarak bilinmektedir. Adı tespit edilememiştir. İlk olarak Kültür Bakanlığı’nın 25 Ocak 1991 tarih ARH/ B1/F37/44715/1045 sayılı kararı ve Resmî Gazete’nin 1 Şubat 1991 tarih ve 43/B sayılı kararıyla tescil edilmiştir. İkinci olarak; Kültür Bakanlığı’nın 30 Ocak 2002 tarih ve ARH/B1/F37/KHP/5561/140 sayılı kararı ile Resmî Gazete’nin 5 Şubat 2002 tarih ve 124/B sayılı kararıyla tescillidir. Hamamın girişine 19.y.y.’da ilave edilen iki katlı soyunma mekânı, 2000’li yıllarda yapılan restorasyonda yıkılmıştır. Mekânların üzerleri kubbeyle örtülüdür. Su deposu ise, tonozla örtülüdür. Hamamın bitişiğinde, 19.y.y.’a tarihlendirilebilecek iki katlı bir ev ise hâlen ayaktadır.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa