Saat Kulesi

Hangi yıl yapıldığı ve ne zaman yıkıldığı tespit edilememiştir. Kare plânlı olan kule, Hükümet Konağı önünde bulunmaktaydı. Üç bölümlüydü. Üst bölümü ahşaptandı. Bu kısmın üstünde de çanı yer almaktaydı. Karaferye Muvakkiti Seyyid İsmail Efendi’nin 29 Z 1266 (5 Kasım 1850)’da Rumeli kazaskerine sunduğu bir tezkire bulunmaktadır (BOA., A.MKT. NZD., 16/71). İncelememiz esnasında, Veria Belediyesi tarafından Saat Kulesi Meydanının yeniden düzenlemesi çalışmaları gerçekleştirilmekteydi. Kulenin bulunduğu meydan, çalışmanın yapıldığı levhadan da anlaşılacağı üzere, hâlâ “Saat Kulesi Meydanı” adıyla anılmaktadır.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa