Eminzâde Hacı Ahmed Ağa Medresesi

Camiyle aynı adı taşıyan medrese, Hacı Ahmed Ağa tarafından yaptırılmıştır. Baruthane Nâzırı Ahmed Ağa’nın Vakfiyesi; VGMA., 29 Ş 1128 (18 Ağustos 1716) tarihli Defter Nu.:989/0, s.0158, Sıra Nu.:0120’de kayıtlıdır. Vakfiyeden medresenin, 9 talebe odası, 1 müderris odası, 1 mutfak, 2 tuvalet ile 1 avludan oluştuğu anlaşılmaktadır. Dokuz talebe odasındaki her öğrenciye, günlük 4 akçeden toplam 36 akçe verileceği kayıtlıdır. Günümüze ulaşan eski bir fotoğraftan, cami yanında yer alan medrese açıkça görülmektedir. Eminzâde Ahmed Ağa Camii ve Medresesi Vakfı; VGMA., 23 M 1129 (7 Ocak 1717) tarihli Atik Defter Nu.: 725, s.274’te kayıtlıdır (Vakfiyesi 989/158/120). 1 N 1328 (6 Eylül 1910)’de yıkılmak üzere olan Eminzâde Medresesi de, cami gibi Selânik Maârif Komisyonu’nca korumaya alınmıştır. Kendi vakıf geliriyle tamir edilen medresenin, camiyle birlikte Ekim ayı sonunda açılışı yapılmıştır (BOA., MF.MKT., 1160/17).

Günümüzde, medrese ayakta değildir. Ancak, caminin yanında 19.y.y. sonlarında yapıldığını tahmin ettiğimiz ve bugün ‘Eski Türk Okulu’ olarak adlandırılan bir bina yer almaktadır. Bu yapı, günümüzde, 3-14. İlköğretim Okulu olarak faaliyet göstermektedir. Bu yapıya ait olduğunu tahmin ettiğimiz bir kitabeyi ise, Tuz Pazarı Hamamı bahçesinde tespit etmiş bulunmaktayız.

Kitabenin transkripsiyonu şu şekildedir: “Karaferye Ma’arif-i İslâmiyyesi nef’ine eşrâfdan Hacı Şekib Beyefendi’nin terk ü teberru buyurdukları akça ile tarih-i te’sis ve inşası; Gurre-i Muharremi’lharam sene 1300”.

Kitabenin transkripsiyonundan Karaferye’li Hacı Şekib Bey tarafından M 1300 (Aralık 1882)’de bir eğitim binası yapıldığı anlaşılmaktadır.

Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa