Saat Kulesi

Dimarhias Sokağı, Nu.:30’dadır. Saat Kulesi, önünde yer alan levhada 19.y.y. anıtı olarak isimlendirilmiştir. Üzerinde yer alan Osmanlıca ve Rumca kitabesinin transkripsiyonundan 1311 (1895) yılında Yeorgios Anastasiou Kyrtsis tarafından inşa ettirildiği anlaşılmaktadır. Tam tarihi verilmemekle birlikte, Sultan II.Abdülhamid döneminde inşa ettirilmiştir. Kitabesinin transkripsiyonu şu şekildedir: “1311 senesinde Yeorgios Anastasiou Kyrtsis inşa eyledi”. Altıgen plânlı olan kule, kesme taştan inşa edilmiştir. Aşağıdan yukarıya doğru daralan gövdesi, enine silmelerle dört bölüme ayrılmıştır. En üstte çanı yer almaktadır. Çanın altındaki bölümde, cephelerde birer saat kadranı, birer yuvarlak pencere münâvebeli olarak yer alır. Kapısı üzerinde, kitabe alınlığı vardır. Kitabesi, mermerdendir. Kapısından bir basamaklı merdivenle kulenin içine girilmektedir. İncelememiz esnasında kapalı olduğundan içine girilememiştir. Saat kulesi, mimarî özellikleri açısından Vodina Saat Kulesi’yle benzerlikler gösterir.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa